Regulamin strony fejmowo.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Serwis fejmowo.pl jest platformą służącą do prowadzenia kampanii marketingowych w serwisach społecznościowych
 • 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma:  (zwana dalej Administratorem lub Serwisem).
 • 3. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.
 • 4. Korzystanie z serwisu wymaga rejestracji i zakupu odpowiedniego pakietu.
 • 5. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.
 • 6. Regulamin dla partnerów jest dostępny po napisaniu wiadomości prywatnej.
 • 7. Serwis fejmowo.pl jest platformą pomagającą w zawarciu zlecenia kampanii z firmami trzecimi.

II. REJESTRACJA

 • 1. Aby móc korzystać z serwisu fejmowo.pl nie konieczna jest rejestracja konta.
 • 2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z loginu, hasła oraz adresu e­mail.
 • 3. Rejestracja w serwisie wymaga weryfikacji poprawności wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym adresu e­mail.
 • 4. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e­mail podany w formularzu rejestracyjnym.

III. OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. Rejestrując się użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych.
 • 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku udostępniania hasła przez użytkownika lub zaniechań po stronie użytkownika.
 • 3. Dane podane przez użytkownika będą przetwarzane przez administratora w celu realizowania usług oferowanych przez platformę fejmowo.pl oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych świadczonych przez administratora.
 • 4. Użytkownik może zażądać usunięcia danych z bazy serwisu bez podania przyczyny. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta użytkownika w serwisie i przepadkiem niewykorzystanych środków na kampanie.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • 1. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem serwisu lub brakiem funkcjonowania strony fejmowo.pl
 • 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze użytkownika oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.
 • 3. Usługi dostępne w serwisie nie są ograniczane terytorialnie a dostępna oferta jest tylko poglądowa i administrator nie ponosi odpowiedzialności za obsługę serwera i nie reprezentuje przedstawianej usługi pomagającej zawierać zlecenia z firmami trzecimi.
 • 4. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez serwis narzędzi marketingowych.
 • 5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez użytkowników.
 • 6. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
 • 7. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.
 • 8. Zabronione jest wykorzystywanie platformy fejmowo.pl do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.
 • 8. Administracja ma prawo do zamknięcia każdego konta bez podania przyczyny.

V. ZASADY UŻYWANIA SERWISU

 • 1. Użytkownik rejestrując się w serwisie otrzymuje możliwość zakupu usług realizowanych przez serwis
 • 2. Usługi w serwisie mogą być kupowane innymi kanałami niż płatności internetowe, w tym celu należy skontaktować się z Administracją serwisu fejmowo.pl
 • 3. Kampanie posiadają limity, które są opisane w opisach produktów. W przypadku ustawienia przekroczenia wartości, czas realizacji kampanii może się znacznie wydłużyć.
 • 4. Zamówienia są realizowane do 14 dni od zaksięgowania płatności na koncie w zależności od rodzaju zamówienia, ilości i formy płatności.
 • 5. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie użytkownik dostaje stosownego maila z informacją o zaczęciu realizacji jego zamówienia.
 • 6. W wyniku usterki serwisu realizacja zamówienia może się wydłużyć o czym użytkownik zostanie poinformowany jedną z dróg komunikacji podanych przez niego w zamówieniu.
 • 7.  Zamówienia składane poza stroną w każdej możliwej formie (np. Facebook, email) są usługą premium.
 • 8. W serwisie fejmowo.pl do każdego zamówienia można dokupić dodatkowe opcje są to: Jakość oraz Targetowanie.
 • 9. Dodatkowa opcja błyskawiczna realizacja to usługa premium która gwarantuje zrealizowanie zamówienia w czasie krótszym niż 14 dni od zaksięgowania pieniędzy na koncie. Z przyczyn losowych i technicznych realizacja zamówienia może się wydłużyć o czym klient zostanie poinformowany lecz z tego powodu nie przysługuje zwrot kosztów.
 • 10. Dodatkowa opcja Autouzupełnienie to usługa premium, która gwarantuje jedno darmowe uzupełnienie zakupionej usługi w przypadku spadku większego jak 50% zakupionego pakietu. Lecz nie podlega zwrotom i nie musi być zawsze respektowana przez administrację w przypadku podejrzanej aktywności na koncie, używania programów wspomagających obsługę konta oraz zmiany ustawień prywatności nazwy lub usunięcia zdjęcia, filmu, piosenki itd.
 • 11. Jakość HQ to konta o uzupełnionym profilu posiadające własne zdjęcia z 30 dniową gwarancją trwałości.
 • 12. Jakość LQ to konta niskiej jakości z przypadkowymi nazwami bez zdjęć profilowych i o pustych profilach, konta nie muszą wchodzić w interakcje z kanałem mediów klienta.
 • 13. fejmowo.pl zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w czasie dłuższym niż 14 dni bez podania przyczyny.
 • 14. Zamówienia o źle uzupełnionych informacjach takich jak błędna nazwa niepoprawny link do zdjęcia, filmu, piosenki itp. nie podlegają zwrotom i nie muszą zostać zrealizowane.
 • 15. Polubienia obserwacje lub wyświetlenia uzyskane z pomocą fejmowo.pl mogą pochodzić z kont z całego świata w tym Azji i nie muszą pochodzić od polskich użytkowników.
 • 16. Polubienia, obserwacje i wyświetlenia uzyskane z pomocą fejmowo.pl pochodzą od realnych użytkowników, zatem z czasem mogą zniknąć. Serwis fejmowo.pl nie odpowiada za ewentualne zniknięcia fanów, like, obserwacji bądź wyświetleń.
 • 17. Konta muszą być publiczne. Jeśli konto jest prywatne, obserwacje bądź like nie mogą zostać dodane.
 • 18. Targetowanie to dodawanie obserwujących/fanów według regionu obserwującego/fana, nie jest skuteczne w przypadku dokładnego geotargetowania. Extra zwane 'Targetowanie’ nie gwarantuje 100% skuteczności w targetowaniu.
 • 19. Fejmowo.pl nie gwarantuje czynników jakości typu: zdjęcia profilowe, retencja wyświetleń, żywotność kont.
 • 20. Fejmowo.pl zastrzega sobie prawo do realizacji większych zamówień (powyżej 10 000 wyświetleń/subskrypcji/obserwujących/like) w czasie dłuższym niż 45 dni. Klient zostanie poinformowany o powodzie wydłużonej realizacji.

VI. REKLAMACJE:

 • 1. Każdy z użytkowników ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez serwis fejmowo.pl.
 • 2. Obsługą reklamacji zajmuje się wydawca serwisu fejmowo.pl
 • 3. Aby złożyć reklamację, należy wypełnić formularz kontaktowy, znajdujący się w sekcji kontakt
 • 4. Wydawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e­mail podany w zgłoszeniu.
 • 5. Od wyniku reklamacji użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania, które należy złożyć na piśmie i przesłać na w/w adres wydawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.
 • 6. Uzupełnienia polubień / obserwujących i subskrybcji przysługują jedynie w przypadku znaczących spadków od 50% wykupionego zamówienia wynikających jedynie z winy fejmowo.pl
 • 7. Nie bierzemy odpowiedzialności za zmiany w algorytmach, które mogą być spowodowane nieznacznymi utratami obserwujących, polubień.
 • 8. Wszelkie zwroty wypłacane są w postaci wirtualnej waluty na portfel użytkownika do ponownego wykorzystania na inne usługi z 3% rabatem.
 • 9. Wirtualna waluta z zakładki portfel nie podlega wypłatom na konto bankowe lub paypal. Są to środki wirtualne do wykorzystania na usługi w witrynie fejmowo.pl w ramach bonusu lub zwrotu dla klienta.
 • 10. Wirtualna waluta z zakładki portfel przechodzi na własność fejmowo.pl i nie podlega zwrotom w przypadku bankructwa lub upadłości finansowej bądź innych czynników technicznych.
 • 11. Wirtualna waluta z zakładki portfel może być edytowana przez administracje fejmowo.pl w przypadku usług premium a także przyczyn technicznych.
 • 12. Każdą reklamację należy zgłosić na adres email support@fejmowo.pl nadając tytuł mailowi REKLAMACJA.
 • 13. Wiadomość o reklamacji powinna zawierać numer zamówienia informacje o problemie, nazwę konta lub link do medium z którym prowadzona jest interakcja.
 • 14. fejmowo.pl ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie klienta o jej wyniku.
 • 15. Użytkownik zrzeka się prawa do roszczeń spowodowanych działaniami fejmowo.pl

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   • 1. Rozliczenia transakcji w serwisie fejmowo.pl przeprowadzane są za pośrednictwem platformy płatności PayPal.
   • 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą linki opublikowane przez użytkowników strony.
   • 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania platformy fejmowo.pl należy zgłaszać przez formularz kontaktowy.
   • 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O zmianie regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani komunikatem zamieszczonym na stronie fejmowo.pl. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza akceptację jego nowego brzmienia.
   • 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika w szczególności naruszenia zasad poufności danych administrator może bezpowrotnie skasować konto użytkownika.
   • 6. Użytkownik może usunąć konto na stronie fejmowo.pl wysyłając stosowną informację przez formularz kontaktowy

WAŻNE INFORMACJE:

Nie używaj kilku usług jednocześnie! (brak zwrotów!)

Nie zamawiaj kolejnej usługi na ten sam link, jeśli poprzednia nie została zrealizowana! (brak zwrotów!)

Nie zamawiaj usług na duże profile/kanały/zdjęcia (1000, 10000, 100000 fanów/wyświetleń/subskrypcji/obserwujących) – NIE JESTEŚMY W STANIE ZWERYFIKOWAĆ ORGANICZNEJ ILOŚCI FANÓW/WYŚWIETLEŃ/SUBSKRYPCJI/OBSERWUJĄCYCH! (brak zwrotów!)

Stopniowe dodawanie – minimalne zamówienie 1000!

Zanim wyślesz prośbę o uzupełnienie odczekaj przynajmniej 7 dni!

Po uruchomieniu kampanii, przez cały czas jej trwania oraz po zrealizowaniu – BRAK ZWROTÓW!

Przed zakupem sprawdź czy zamawiasz dobrą usługę! Wybranie złej usługi, wpisanie złego adresu do profilu/filmiku/strony – BRAK ZWROTÓW!

Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.